با کاروان شعر و ادب
 
از مجالی که برایم باقی است
زنگ اول انشاء :
مدرسه چیست ؟
مثل بهار
دستهای مهربان
شماره حساب های مجمع جهت دریافت کمکهای مردمی
 
شماره حساب بانک ملی
شمار حساب بانک ملت
شماره حساب بانک سپه
شماره کارت بانک سپه
مقالات
 
چرا به خیران غبطه می خورم؟
 
چرا مدرسه سازی؟
بانوان و سازندگی
مشخصات مدرسه هوشمند
مدرسه سازی جهادی در راه خدا
هرکس هرچه برای مدرسه سازی هدیه کند خیر مدرسه ساز است
 
خیرین پشتوانه ای مطمئن در خدمت تعلیم و تربیت
دروازه پرداخت اينترنتي(لطفا انتخاب كنيد)
 
بانك كشاورزي
بانك تجارت


بزرگ مرد وارسته ، فرهنگی فرهیخته ، خیّر مدرسه ساز و نایب رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان پروفسور محمدعلی فانیان به دیدار معبود شتافت

هوالباقی

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

بزرگ مرد وارسته ، فرهنگی فرهیخته ، خیّر مدرسه ساز و نایب رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

پروفسور محمدعلی فانیان

 به دیار معبود شتافت .او که قلبش برای آینده فرزندان این دیار می تپید و با همتی بلند و عشقی وصف نشدنی بزرگترین هنرستان شبانه روزی کشور بنام فوادالفنون را احداث نمود .

امروز در غم هجرانش به سوگ نشسته ایم  ،  برای آن عزیز از درگاه باریتعالی طلب مغفرت و آمرزش و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم ، یادش جاودانه است و دعای طالبان علم و معرفت و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت بدرقه راه بی پایان اوست .

 

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
12345678910...