منصور کمالی با بیان اینکه خیران با نیت خالص سرمایه‌های خود را در جهت کارهای عام المنفه هزینه می‌کنند، اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم‌ها خیران سخاوتمندانه در راه نیت خیر به کمک دولت می‌شتابند که قابل ستودنی است.

فرماندارخوانسار گفت: خیران اندوخته‌ و پس‌انداز خود را با احداث پروژه‌های عام المنفعه به یادگار می‌گذارند، 50 درصد پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان توسط خیران ساخته می‌شود.

وی تصریح کرد: خیران خوانساری با وجود اینکه از خانواده‌های ریشه‌دار و اصیل هستنداما جامعه را دیدند و خود را ندیدند و فراتراز خود نگاه نکردند، البته مردم نیز قدردان خدمات خیران هستند و همواره به نیکی از آن‌ها نام می‌برند.

کمالی تأکید کرد: ابهت جوانان خوانساری نباید شکسته شود وبرای تفریح و ورزش به شهرهای دیگر بروند که این مسأله سخاوت خیران را در تکمیل پروژه‌های تفریحی و ورزشی می‌طلبد، خانه معلم خوانسار سال‌های متوالی که ساخت آن معوق مانده که امیدواریم با عنایت خیران به زودی احداث شود.