با کاروان شعر و ادب
 
از مجالی که برایم باقی است
زنگ اول انشاء :
مدرسه چیست ؟
مثل بهار
دستهای مهربان
شماره حساب های مجمع جهت دریافت کمکهای مردمی
 
شماره حساب بانک ملی
شمار حساب بانک ملت
شماره حساب بانک سپه
شماره کارت بانک سپه
مقالات
 
چرا به خیران غبطه می خورم؟
 
چرا مدرسه سازی؟
بانوان و سازندگی
مشخصات مدرسه هوشمند
مدرسه سازی جهادی در راه خدا
هرکس هرچه برای مدرسه سازی هدیه کند خیر مدرسه ساز است
 
خیرین پشتوانه ای مطمئن در خدمت تعلیم و تربیت
دروازه پرداخت اينترنتي(لطفا انتخاب كنيد)
 
بانك كشاورزي
بانك تجارت


مدیرآموزش و پرورش شهرستان فلاورجان : در چهارسال گذشته حدود 24 مدرسه در شهرستان توسط خیرین ساخته شده است

قربانعلی کاظمی مدیرآموزش و پرورش در آیین کلنگ زنی مدرسه استثنایی اخلاص گفت:در چهارسال گذشته حدود 24 مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز ساخته شده واین قطعا آمارخوبی است.
مدیر آموزش و پرورش فلاورجان از خیرمحترم مهندس احمدرضا احمدی تشکرویژه نمود وافزود:ایشان ساخت مدرسه ای را برعهده دارند که باتوجه به اینکه دانش آموزان مشکلات خاص خود را دارند توجه وعنایت ویژه ای به این موضوع داشتند وانشاءالله شاهد این بزرگیها واین گذشتها باشیم.

ایشان در ادامه باتوجه به آیه 109 سوره مبارکه بقره افزودند: خداوند در قرآن می فرماید:نماز بخوانید وزکات دهید وکارهای خیرانجام دهید ویکی از کارهای خیر در بحث مدرسه سازی است.

وی ادامه دادامروز توسعه علم وآگاهی ودانش یکی از کارهای مهم است،یک زمانی غذادادن کارخیربود ولی امروزه توسعه علم وآگاهی است خوشا به حال کسانی که در این زمینه قدم برمی دارند وکارهای بسیارخوب وارزشمندی را دنبال می کنند وآن باقیات وصالحات را برای خود ذخیره می کنند.

وی اظهارداشت:مدرسه سازی کاربسیارمهمی است،اگر امروز در آموزش وپرورش  روند آموزشی وپرورشی را دنبال می کنیم یکی از شاخصهای مهم در آموزش وپرورش توسعه ی فضای آموزشی است ،یعنی همان فضای فیزیکی که درآن دانش اموزان را د اریم واگرفضای فیزیکی مناسب وشاداب باشد قسمتهای مهمی از آموزش انجام خواهد شد.

وی گفت:در چهارسال گذشته حدود 24 مدرسه در شهرستان توسط خیرین ساخته شده واین رقم خوبی است واگر همت خیرین بزرگوار نبود ما امروز این فضاهای آموزشی را نداشتیم انشاءالله در آینده شاهد افتتاحیه ها وکلنگ زنی های بیشتری به کمک خیرین عزیزباشیم. اگر بخواهیم کارهای خیر را تقسیم بندی کنیم انگیزه های مختلفی در آن دارد و بزرگترین انگیزه آن است که انسان باخداوند معامله کند که بزرگترین معامله است که خداوند پاداش آن را عطا میکند وچه سعادتی بهتر ازاین که فضایی ایجادکنیم برای دانش آموزان که باعث نشاط و شادابی آنها شود واگر بخواهیم ذکات داده شود و نماز خوانده شود باید از مدرسه شروع شودو قطعا اگرتوسعه علم وآگاهی داشته باشیم آن دستور الهی راهم به مرحله اجرا میگذاریم.

وی در پایان گفت: خوشا بحال شما که توفیق پیدا کردید مدرسه ای بسازید که توسعه علم وآگاهی در آن اجرا می شود ودر آن نماز خوانده می شود قطعا دعای خیرپشت سرشماست وانشاءاله بتوانیم باتوسعه علم وآگاهی ویقین،به دستوراتی که در دین به ماسفارش شده شاهد این زیباییها در آموزش وپرورش وسطح جامعه اسلامی باشیم.
12345678910...