با کاروان شعر و ادب
 
از مجالی که برایم باقی است
زنگ اول انشاء :
مدرسه چیست ؟
مثل بهار
دستهای مهربان
شماره حساب های مجمع جهت دریافت کمکهای مردمی
 
شماره حساب بانک ملی
شمار حساب بانک ملت
شماره حساب بانک سپه
شماره کارت بانک سپه
مقالات
 
چرا به خیران غبطه می خورم؟
 
چرا مدرسه سازی؟
بانوان و سازندگی
مشخصات مدرسه هوشمند
مدرسه سازی جهادی در راه خدا
هرکس هرچه برای مدرسه سازی هدیه کند خیر مدرسه ساز است
 
خیرین پشتوانه ای مطمئن در خدمت تعلیم و تربیت
دروازه پرداخت اينترنتي(لطفا انتخاب كنيد)
 
بانك كشاورزي
بانك تجارت


همراه با حشنواره های خیرین درون مدرسه ای استان اصفهان >>>>جشنواره خیّرین مدرسه ساز در محل مدرسه دکتر سید محمدطالب زاده بهارستان برگزار گردید

پنج شنبه 22 فروردین 98 از خیر مدرسه ساز دکتر طالب زاده در محل دبستان دکتر طالب زاده در بهارستان تقدیر شد.
در قالب جشنواره خیرین مدرسه ساز با حضور نظریان مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 و عرب معاون پشتیبانی از خیر مدرسه ساز دکتر طالب زاده در محل دبستان احداثی تقدیر شد12345678910...