با کاروان شعر و ادب
 
از مجالی که برایم باقی است
زنگ اول انشاء :
مدرسه چیست ؟
مثل بهار
دستهای مهربان
شماره حساب های مجمع جهت دریافت کمکهای مردمی
 
شماره حساب بانک ملی
شمار حساب بانک ملت
شماره حساب بانک سپه
شماره کارت بانک سپه
مقالات
 
چرا به خیران غبطه می خورم؟
 
چرا مدرسه سازی؟
بانوان و سازندگی
مشخصات مدرسه هوشمند
مدرسه سازی جهادی در راه خدا
هرکس هرچه برای مدرسه سازی هدیه کند خیر مدرسه ساز است
 
خیرین پشتوانه ای مطمئن در خدمت تعلیم و تربیت
دروازه پرداخت اينترنتي(لطفا انتخاب كنيد)
 
بانك كشاورزي
بانك تجارت


رئیس کمیسیون بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، فعالیت 5 هزار بانو در امر مدرسه سازی میردامادیان گفت : 5 هزار بانوی مدرسه ساز در سطح کشور فعالیت می کنند و امیدواریم با فعالیت خیرین در کمیسیون بانوان بتوانیم بر تعداد آنها بیافزاییم.

زهره میردامادیان رئیس کمیسیون بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و عضو هیات مدیره در گفتگو باخبرنگار جامعه خیرین مدرسه ساز کشور گفت: کمیسیون بانوان جامعه خیرین در راستای همسو شدن اهداف مجامع ، جلوگیری از موازی کاری ، استفاده از تجریبات مجامع و ایجاد تقسیم کار شکل گرفت .

وی ادامه داد : در حال حاضر 20 نفر از بانوان فرهیخته و خیر مدرسه ساز و صاحب نظر در زمینه های علمی و فرهنگی عضو این کمیسیون هستند و اقدامات ارزشمندی در جهت جذب خیرین و اشاعه کار خیر مدرسه سازی  در میان نهادها ، موسسات و ارگانهای فرهنگی انجام داده اند.

میردامادیان تصریح کرد: در حال حاضر 5 هزار بانوی مدرسه ساز در سطح کشور وجود دارد که پروژهای بسیار خوبی را تحویل آموزش و پرورش داده اند و امیدواریم با فعالیت خیرین در کمیسیون بانوان بتوانیم بر تعداد آنها بیافراییم .

رئیس کمیسیون بانوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور کشور با اشاره به طرح آجر به آجر خاطر نشان کرد: این طرح با جمع آوری پول های خرد می تواند نقش بسزایی در مشارکت آحاد مردم در امر مدرسه سازی داشته باشد.
12345678910...